O projektu

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja« je samostojen in finančno neodvisen projekt, ki pa nadgrajuje predhodno pripravljen projekt z naslovom Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja - faza I.

Projekt Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo Ptujskega polja« je bil razdeljen na dve fazi izključno zaradi problema pridobivanja zemljišč. Projekt se je razdelil na:

 • Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja - faza I. ( oz. za potrebe dokumentacije vloge za pridobivanje nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada: Integral protection of groundwater of Ptujsko polje – Phase I; v katero so bile vključene naslednje občine: Mestna občina Ptuj, Občina Hajdina, Občina Gorišnica, Občina Markovci, Občina Kidričevo in Občina Starše) in
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja

Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja, ki vključuje izvedbo kanalizacijskih sistemov v občinah Markovci, Gorišnica in Mestni občini Ptuj, sestavljata dva projekta:

 1. Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in čistilne naprave Formin
 2. Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja« bodo izvedene investicije v odvajanje odpadne vode v občinah Ptuj, Gorišnica in Markovci, Cilj investicije je izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje, in sicer na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.


Investicije bodo izvedene v naslednjih aglomeracijah:

Projekt št. 1: Izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in čistilne naprave Formin

V okviru projekta št. 1 obravnavamo aglomeracije, ki so locirane v dveh občinah - v Občini Markovci in Občini Gorišnica

 • Stojnci (ID 14870) – 3.288 PE (Občina Gorišnica in Občina Markovci)
 • Bukovci (ID 14952) – 167 PE (Občina Markovci)

V občinah Gorišnica in Markovci bo s projektom zgrajena kanalizacija v aglomeracijah Stojnci (ID 14870) in Bukovci (ID 14952), tako da bo dosežena predpisana 95 % priključitev na kanalizacijo in celovitost sistema. Zgrajeno bo 17.315 m kanalizacijskega sistema. Območje se v celoti priključuje na ČN Formin -4000 PE (populacijskih enot), ki bo zgrajena v okviru obravnavanega projekta.

Projekt št. 2: Izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj

 • Ptuj (ID 15065) – 27.014 PE
 • Ptuj – desni breg (ID 16418) – 3.500 PE
 • Grajena (ID 15057) – 364 PE

V Mestni občini Ptuj bo s projektom zgrajena kanalizacija v aglomeracijah Ptuj (ID 15065) in Ptuj – desni breg (ID 16418), tako da bo dosežena predpisana 95 % priključitev na kanalizacijo in čistilno napravo v aglomeracijah. Prav tako bo v okviru projekta zgrajen povezovalni vod iz aglomeracije Grajena (ID 15057) na čistilno napravo. Skupaj bo zgrajenih 23.529 m kanalizacijskega sistema.

Območje se v celoti priključuje na CČN PTUJ.

Priponke:
Prenesi to datoteko (Predstavitev_projekta.pdf)Predstavitev_projekta.pdf376 kB

VABILO NA ZAKLJUČNO NOVINARSKO KONFERENCO V SKLOPU PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU PTUJSKEGA POLJA«

Datum objave: 16.6.2015 Potek izvedbe in rezultati operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega...

Zapora enega voznega pasu iz smeri krožišča pri bolnici v smeri semaforiziranega križišča z Volkmerjevo cesto

Datum objave: 21.5.2015 Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča: Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča, da bo zaradi izgradnje...

Dostop do gramoziranega parkirišča na Volkmerjevi cesti

Datum objave: 19.5.2015 Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča: Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje kanalizacije od...

Popolna zapora Volkmerjeve ceste

Datum objave: 30.4.2015 Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča: Obveščamo vas, da bo od 4.5.2015 do predvidoma 5.6.2015...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Cilji projekta

Cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, ki se nanašajo na projekt so:

 • izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo;

 • S projektom bo dosežena obveza o opremljenosti aglomeracij z več kot 2000 PE in predpisana 95 % priključitev v aglomeracijah

Preberi več

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
Kaj so piškotki